“Импульс” | Как украинский бизнес работает в карантине
карантин, коронавирус, бизнес, спорт, шоу-бизнес, it, диджитализация, страхование, молоко, завод, дрогери, одежда, ритейл
17075
post-template-default,single,single-post,postid-17075,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.2,vc_responsive
 

#Карантин2020: стан справ і перші висновки. Спецпроект16 Апр #Карантин2020: стан справ і перші висновки. Спецпроект

Лише місяць тому, 16 березня, коли на ранок в Україні були підтверджені перші п'ять випадків зараження людей коронавірусом, влада заявила про посилення карантинних заходів, зокрема, про закриття кордонів для іноземців і припинення роботи більшості громадських закладів. Населенню порекомендували залишатися вдома на самоізоляції. Стало очевидним, що карантин неминуче вплине на діяльність кожного суб'єкта господарювання, незалежно від масштабу його бізнесу та сфери діяльності.

Команда експертно-комунікаційної групи “Імпульс” підготувала серію матеріалів “#Карантин2020: стан справ і перші висновки”, які доповнюють уявлення про те, яким був цей місяць з точки зору представників українського бізнесу.

 • Не все так солодко, як виглядає на перший погляд. На мережу магазинів EVA, як і на деякі інші підприємства, поширюється дія постанови Кабміну, котра дозволила їй продовжувати працювати під час карантину. Виникли термінові завдання щодо захисту касирів, закриття beauty-зон, забезпечення роботи складів, корекції логістики, зокрема, щодо ввезення до України товарів з інших країн. Але головним викликом для рітейлера в перші тижні карантину стали спроби місцевої влади в різних областях України зупинити роботу магазинів, незважаючи на їхній дрогері-формат і постанову Кабміну. Про це розповідає виконавчий директор мережі Ольга Шевченко.
 • Великий виробник молочної продукції “Молочний альянс” поки що не переглядає раніше заплановані цілі й інвестиційний план на 2020 рік. У компанії виникли додаткові витрати на благодійність, закупівлю засобів захисту для персоналу, перевезення людей, експрес-тести. За словами голови наглядової ради групи компаній Сергія Вовченка, попит на продукцію заводів після деякого стрибка в перший тиждень карантину повернувся до звичайних показників, і є прагнення виконати плани з розвитку, зокрема, продовжити будівництво на території Яготинського маслозаводу.
 • Власникові бренду Tardi.outlet Дмитрові Тараненку протягом цього місяця згодився досвід збереження бізнесу в кризи 2008 і 2014 років. Під цим брендом в Україні працює 13 магазинів, і після їхнього закриття на карантин особливо важливою виявилася наявність резервного фонду. До рітейлера на склад продовжують доставляти з-за кордону замовлені раніше товари, які, як і розмитнення, необхідно оплачувати незалежно від наявності чи відсутності збуту. Тим часом персонал проходить навчання у внутрішній академії, а менеджмент і власник зосередилися на модернізації франчайзингу та розвитку онлайн-магазину.
 • Засновник і керівник продюсерського центру Secret Service Entertainment Михайло Ясинський вважає, що скасування концертів і виступів його команди (Оля Полякова, Jerry Heil, Tayanna, Макс Барських) через карантин – це привід переосмислити концепцію роботи артистів. Команда Михайла змушена була перенести всі тури, корпоративи та інші заплановані активності. Перший місяць карантину провели в посиленні присутності на YouTube, опрацюванні рекламних колаборацій, пошуку стратегій “як заробляти не завтра, а післязавтра, коли у людей не залишиться ні грошей, ні бажання на різного роду контент”.
 • Різкий і повсюдний запит на інструменти для віддаленої роботи в перші тижні карантину мав свої недоліки, які можуть проявитися згодом. Чимало юридичних та фізичних осіб обирали технічні рішення поспіхом, без належного аналізу. Про те, чим Jitsi краще за Zoom і чи можливо компаніям захистити свої бази даних при скороченні персоналу, розповідає експерт Школи цифрової безпеки DSS380 Павло Білоусов.
 • Про те як пандемія впливає на страховий бізнес, чи варто страхуватися від коронавірусу, як мала кількість тестів і некоректні діагнози вплинуть на страхові виплати, а також чому більше 30% компаній цього сегменту можуть припинити існування, читайте в тексті від Андрія Мороза та Дениса Гороховського.
 • Спортивна індустрія завмерла: 95% заходів скасовано чи перенесено, включно з глобальними подіями: Олімпіадою та футбольним чемпіонатом Європи. Більшість компаній заморозили свої фінансові зобов'язання перед спортсменами. Спортсмени, в які в докарантинні будні більшу частину часу присвячували тренуванням, опинилися перед новими завданнями: самостійним підтриманням спортивної форми та веденням своїх соцмереж. До кінця 2020 року індустрії буде дуже непросто. Проте спорт повернеться до своїх темпів і знайде нові рішення, впевнена фахівець зі спортивного маркетингу Валерія Потлова.
 • Робота на будівельних майданчиках “Київміськбуду” триває – це не заборонено. Усіх залучених забезпечили засобами захисту, а офісний персонал відправили на віддалену роботу. Не змінилася ситуація з темпами виплат за розстрочками, а ось попит знизився на 50%. Про те, що може бути далі, розповів голова правління-президент компанії Ігор Кушнір.

 


Всего месяц назад, 16 марта, когда на утро в Украине были подтверждены первые пять случаев заражения людей коронавирусом, власти заявили об усилении карантинных мер, в частности, о закрытии границ для иностранцев и прекращении работы большинства общественных заведений. Населению порекомендовали оставаться дома на самоизоляции. Стало очевидно, что карантин неизбежно повлияет на деятельность каждого хозяйствующего субъекта, независимо от масштаба его бизнеса и сферы деятельности.

Команда экспертно-коммуникационной группы «Импульс» подготовила серию материалов «#Карантин2020: положение дел и первые выводы», которые дополняют представление о том, каким был этот месяц с точки зрения представителей украинского бизнеса.

 • Не все так сладко, как выглядит на первый взгляд. Сеть магазинов EVA, как и немногие другие предприятия, попала под действие постановления Кабмина, разрешившему ей продолжать работать во время карантина. Возникли срочные задачи по защите кассиров, закрытию beauty-зон, обеспечению работы складов, коррекции логистики, в частности, по ввозу в Украину товаров из других стран. Но главным вызовом для ритейлера в первые недели карантина стали попытки местных властей в разных областях Украины остановить работу магазинов, без оглядки на их дрогери-формат и постановление Кабмина. Об этом рассказывает исполнительный сети Ольга Шевченко.
 • Крупный производитель молочной продукции «Молочный альянс» пока не пересматривает ранее запланированные цели и инвестиционный план на 2020 год. У компании возникли дополнительные затраты на благотворительность, покупку средств защиты для персонала, перевозку людей, экспресс-тесты. По словам главы набсовета группы компаний Сергея Вовченко, спрос на продукцию заводов после некоторого скачка в первую неделю карантина вернулся к докарантинному показателю, и есть стремление выполнить планы по развитию, в частности, продолжить строительство на территории Яготинского маслозавода.
 • Владельцу бренда Tardi.outlet Дмитрию Тараненко в этот месяц был полезен опыт сохранения бизнеса в кризисы 2008 и 2014 годов. Под этим брендом в Украине работает 13 магазинов, и после их закрытия на карантин особенно важным оказалось наличие резервного фонда. К ритейлеру на склад продолжают доставлять из-за рубежа заказанные ранее товары, которые, как и растаможивание, необходимо оплачивать независимо от наличия или отсутствия сбыта. Тем временем персонал проходит обучение во внутренней академии, а менеджмент и собственник сосредоточились на модернизации франчайзинга и развитии онлайн-магазина.
 • Основатель и руководитель продюсерского центра Secret Service Entertainment Михаил Ясинский считает, что отмена концертов и выступлений его команды (Оля Полякова, Jerry Heil, Tayanna, Макс Барских) из-за карантина – это повод переосмыслить концепцию работы артистов. Команда Михаила вынуждена была перенести все туры, корпоративы и другие запланированные активности. Первый месяц карантина провели в усилении присутствия на YouTube, проработке рекламных коллабораций, поиске стратегий «как зарабатывать не завтра, а послезавтра, когда у людей не останется ни денег, ни желания на разного рода контент».
 • Резкий и повсеместный запрос на инструменты для удаленной работы в первые недели карантина имел свои издержки, которые могут проявиться впоследствии. Многие юридические и физические лица принимали технические решения в спешке, без надлежащего анализа. О том, чем Jitsi лучше Zoom и возможно ли компаниям защитить свои базы данных при сокращении персонала, рассказывает эксперт Школы цифровой безопасности DSS380 Павел Белоусов.
 • О том как пандемия влияет на страховой бизнес, стоит ли страховаться от коронавируса, как малое количество тестов и некорректные диагнозы повлияют на страховые выплаты, а также почему более 30% компаний этого сегмента могут прекратить существование, читайте в тексте от Андрея Мороза и Дениса Гороховского.
 • Спортивная индустрия замерла: 95% мероприятий отменены или перенесены, включая глобальные события: Олимпиаду и футбольный чемпионат Европы. Большинство компаний заморозили свои финансовые обязательства перед спортсменами. Спортсмены, в докарантинные будни большую часть времени посвящавшие тренировкам, оказались перед новыми задачами: самостоятельное поддержание спортивной формы и ведение своих соцсетей. До конца 2020 года индустрии будет очень непросто. Тем не менее, спорт вернется в свои темпы и найдет новые решения, уверена специалист по спортивному маркетингу Валерия Потлова.
 • Работа на строительных площадках «Киевгорстроя» продолжается – это не запрещено. Всех вовлеченных обеспечили средствами защиты, а офисный персонал отправили на удаленную работу. Не изменилась ситуация с темпами выплат по рассрочкам, а вот спрос просел на 50%. О том, как может быть дальше, рассказал глава правления-президент компании Игорь Кушнир.

Менеджеры проекта:

Алеся Диденко

Наталья Кушнир